401 Nieautoryzowany dostęp – żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia